Počítáme s GDPR

Aplikace  Směny.cz splňuje podmínky GDPR

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V platnost vstupuje 25. května 2018 a týká se nejen subjektů se sídlem na území Evropské unie, ale všech subjektů, které zpracovávají osobní údaje občanů EU. GDPR sjednocuje právní rámec pro ochranu osobních údajů (OÚ) v prostředí EU a rozšiřuje zásady a principy ochrany OÚ o nová práva a povinnosti.

Občané získají právo na výmaz údajů a jeho rozšíření na právo být zapomenut, tzn. správce musí v takovém případě všechny osobní údaje vymazat, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování.
Občanům musí být umožněn přístup k údajům, které jsou o nich shromažďovány, a to ideálně přímo a online.
Občané budou mít právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě nebude moci správce údaje dále zpracovávat, nebude-li k tomu mít prokazatelné důvody.
Osobními údaji se nově rozumí rovněž technické parametry jako e-mail, IP adresa nebo soubory cookies v zařízení uživatele. Přibyla také kategorie genetických a biometrických údajů.

Zabezpečení systému:

Cloud provozujeme u unispace.io, data, databáze i zálohy jsou šifrované a spojení s aplikací je přes HTTPS. 

Dokumenty ke stažení:

Zásady ochrany osobních údajů

Značky: GDPR