Přiřazování zaměstnanců na směny

Uživatele přiřadíte kliknutím na jednotlivou směnu. Uživatele vyberete zaškrtnutím políčka před jeho jménem.

  • Každý uživatel může být jinak zabarvený:
  • Zelený/Dostupný - uživatele můžete přiřadit na směnu. Zároveň vidíte časy, od kdy do kdy může (v případě, že nezadává časové možnosti, jsou časy nevyplněné, uživatel může kdykoliv). Tabulka také ukazuje odpracované hodiny za daný měsíc.
  • Žlutý/Jiné pracoviště - uživatel je k dispozici, ale na jiné pobočce. Máte dva podniky v jednom městě? Můžete využít zaměstnance z druhé pobočky.
  • Červený/Nedostupný - uživatel nemůže. Zároveň vidíte pokud má zadané časy, kdy je k dispozici.
  • Modrý/Obsazený - uživatel má již na daný čas naplánovanou směnu. 

Značky: Práce se směnami, Přiřazování zaměstnanců na směny