Správa skupin, oprávnění a rolí uživatelů

Správu uživatelských oprávnění je možné udělat dvojím způsobem:

V editaci uživatele - Při editaci uživatele zaškrtnete oprávnění, které chcete uživateli přidělit.

Na úrovni uživatelské skupiny - Klikněte na "Uživatelé - Uživatelské skupiny" v levém menu. Uživatelskou skupinu si můžete pojmenovat dle svého, například "Administrátor" nebo "Plánovač směn". V dané skupině nastavte požadované role. Uživatele můžete vždy dodatečně přiřadit. Pokud žádné oprávnění uživateli nepřiřadíte, uživatel bude mít pouze základní zaměstnanecké oprávnění, bude moci vkládat své časové možnosti nebo požadavky na volno a kontrolovat plán směn.

Vysvětlení hlavních rolí:

  • Plánování směn - uživatel mající tuto roli může sám plánovat směny ostatním uživatelům
  • Plánování směn - pouze pro čtení - uživatel nemůže plánovat směny ostatním uživatelům, ale vidí směny všech
  • Reporty - uživatel si může vygenerovat report všech zaměstanců
  • Zasílání upozornění - uživatel může zaslat upozornění ostatním uživatelům přímo z aplikace

Tags: oprávnění, role, správa skupin