Co je aplikace Směny.cz

Směny.cz je online aplikace na plánování směn. Vytvoříte si pobočky, patřičná pracoviště a přidáte Vaše zaměstnance. Zaměstnanci získají svůj online přístup, pomocí kterého zadávají své časové požadavky/dispozice. Zároveň si kontrolují naplánované směny. Na základě Vašich potřeb pak přidáváte jednotlivé zaměstnance na směny. Vše funguje velmi jednoduše.